این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


ژوهشگران محترم خواهشمند است قبل از هر گونه مکاتبه، قسمت پرسش های متداول وب سایت کنفرانس را مطالعه نمایند.
با توجه به مکاتبات گوناگون و انجام برنامه های متنوع در کنفرانس، خواهشمند است فقط از طرق ذیل اقدام به مکاتبه نمائید. در غیر اینصورت دبیرخانه از پاسخگویی معذور خواهد بود.

هرگونه مکاتبه درباره ویرایش مقالات/ کتاب مقالات/ انتشار: e.publication@yahoo.com و شماره تماس: 09102823735 جناب آقای حسینی

هرگونه مکاتبه درباره ترجمه مقالات: اویس توحیدی راد / ایمیل مکاتبه: andishehtranslation@hotmail.com   شماره تماس: 09102809590
شماره حساب:1142995155   شماره کارت: 
6104337045843073
نزد بانک ملت
مکاتبه و پرسش درباره پذیرش مقالات: eaccept@yahoo.com

مکاتبه و ارسال مستندات و فایل های جشنواره پژوهش برتر: researche@yahoo.com

ارسال مقالات جهت انتشار در ژورنال ISI و پرسش: e.publication@yahoo.com و شماره تماس: 09387361525

ارسال مکاتبات مالی/ توضیحات و اسکن فیش هزینه ژورنال ISI و: pay.scan@yahoo.com

مکاتبه و ارسال فایل Power Point ارائه شفاهی: oral.presentation@yahoo.com

پرسش های عمومی درباره فرایند برگزاری کنفرانس: ed2013me@yahoo.com   /    me2013ed@yahoo.com

ارسال اسکن کارت دانشجویی/حکم کارگزینی: پس از ورود به سامانه کاربران - از قسمت "ارسال فایل"
دبیر خانه دائمی:قم/ صفائیه/ کوچه 23/ پلاک 3
موسسه آموزشی- تحقیقاتی
نورباران اندیشه

تلفن: 37840179 - 025  تلفکس: 37836894 - 025

سامانه پیامک: 10000306484919
تماس ضروری: 09387361525

ed2013me@yahoo.com