این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > شرایط و هزینه های ثبت نام
.: شرایط و هزینه های ثبت نام

  

شرایط و هزینه ثبت‌نام

متقاضیان برای ثبت نام در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی وجوه ثبت نام را مطابق جدول زیر به شماره حساب   4265663269 به شماره کارت 6104337770057915 بانک ملت به نام موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه، واريز و فرم مربوط به نوع ثبت نام را از منوی ثبت‌نام انتخاب و تکمیل نموده و تصویر فیش واریزی را در وب سایت کاربران کنفرانس ثبت و یا به شماره نمابر7836894- 0251ارسال نمایند.
روش پرداخت: پژوهشگران می بایست ابتدا خدمت مورد نظر را  در سامانه کاربران  قسمت  انتخاب نموده و سپس اقدام به پرداخت وجه نمایند 

 

1. از طریق کارت به کارت و یا واریز به حساب و ثبت فیش اسکن شده در سامانه کاربران
2. پرداخت اینترنتی از طریق درگاه الکترونیکی وب سایت

پرداخت هزینه برای یک نفر به ازای حداکثر 2 مقاله می باشد.

ثبت نام

قبل از تاریخ 1392/04/31

1392/05/01 تا 1392/05/25

حضور به همراه ارائه مقاله

1/600/000 ریال

1/900/000 ریال

حضور بدون ارائه مقاله

1/900/000 ریال

2/200/000 ریال

اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور

1/300/000 ریال

1/600/000 ریال

در صورت واریز نکردن وجه ثبت نام تا تاریخ 1392/05/25 با توجه به بسته شدن برنامه کنفرانس و زمان لازم جهت انتشار مجموعه مقالات و مقدمات صدور گواهینامه های شرکت در کارگاه و کنفرانس و سایر برنامه ها، هرگونه قصور متوجه شخص ثبت نام کننده می باشد.

  این هزینه شامل یک شب اقامت، هزینه شام، صبحانه و نهار و پذیرایی طول کنفرانس ،حضور در جلسات کنفرانس و استفاده از  کارگاه، بسته‌ی آموزشی کنفرانس شامل کیف، مجموعه مقالات کنفرانس(کتاب خلاصه و کامل بصورت مجزا) ، تندیس کنفرانس، گواهینامه‌ی آموزشی کارگاه  و سایر موارد جنبی می‌باشد.

*      هزینه ثبت نام گروهی برای بیش از ١٠ نفر مشمول ٣٠ درصد تخفیف است. 

*      به کلیه ثبت‌نام‌کنندگان در صورت حضور کامل، گواهی شرکت در کنفرانس ارائه خواهد شد. 

*      گواهی شرکت در کارگاه نیز براساس ثبت‌نام و حضور، به صورت جداگانه ارائه خواهد شد. 

 مشخصات حساب بانکی کنفرانس جهت واریز هزینه‌ها: 

نام بانک :  بانک ملت   نام و کد شعبه : شعبه ........... – کد .......

نام صاحب حساب :  موسسه آموزشی نورباران اندیشه   شماره حساب: 4265663269  شناسه حساب بانکی (شبا) : IR47  0120  0200  0000  4265  6632  69

 توجه: دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم علمی دانشگاه پیام نور، اسکن کارت دانشجویی و یا حکم کارگزینی خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال نمایند.